Araç Kiralama Şartları

SÜRÜCÜ BELGESİ VE KİRALAMA YAŞI SINIRLANDIRILMASI En az 4 yıl geçerIi sürücü beIgesine sahip 23 yaşındaki kişiler A, B, C, D, ve K grubu aracları kiralayabilirler. F , G , H grubu aracların kiralanabilmesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip ve 25 yaşında olma koşulları aranılır.

KİRALAMA SÜRESİ En az kiralama süresi 24 saattir. Uzun süreli kiralamada en az kiralama süresi 30 gündür.

FİYATLARA DAHİL OLAN VE OLMAYAN HUSUSLARI Fiyatlara araçların sınırsız kilometrede kullanım hakkı, yağlama ve teknik bakım giderleri dahildir. Akaryakıt, Hasar Sorumluluk Sigortası (KASKO), Hırsızlık Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Tek yön ücreti, teslim etme, teslim alma ücreti bebek koltuğu ücretleri ile % 18 KDV vergisi ayrıca hesaplanır.

AKARYAKIT Araçların müşteriye teslimi tam dolu depo benzin ile yapılır. Eksik veya boş depo benzin ile iade edilen araçlarda yakıt farkı hizmet ücreti ile birlikte tahsil edilir.

TEK YÖNLÜ KİRALAMALAR Aracın teslim alınan şehirden başka bir şehire iadesi durumunda tek yön ücreti uygulanır.

İLAVE SÜRÜCÜLER Aracın kiralayan şahıs dışındaki kişi / kişilerce kullanılabilmesi ilave sürücü / sürücülere ait sürücü belgesi bilgilerinin ücret karşılığında olmak üzere kira sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve/veya herhangi bir kaza durumunda tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi/kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar.

TESLİM ETME VE TESLİM ALMA Şehir içerisinde havalimanı, otel, gar vs teslim etme ve bırakma ücretsizdir

TESLİM GECİKMELERİ Araçların geriye tesliminde 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira fiyatının 1/3'ü ayrıca 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira fiyatı alınır.

SİGORTALAR Müşterilerinin gerek kanunların emrettiği şekilde ve gerekse tercihleri doğrultusunda sigortalanmaları için iki tür sigortayı müşterilerinin hizmetine sunar.Birincisi kanun gereği zorunlu olan trafik sigortası diğeri ise güven ve emniyeti sağlamaya yönelik hazırlanan Hasar Muafiyet Sigortası (CDW) , Hırsızlık Sigortası (TP) , Ferdi Kaza Sigortası (PAI) 'dır.

ÖDEME Kiralama tutarının toplamı kira sözleşmesinin başlangıcında nakit olarak veya kredi kartı ile (VISA - MASTER - DİNERS - AMERICAN EXPRES - EURO CARD) yapılabilir.

TRAFİK CEZALARI Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir.Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeniyle geçecek zaman sözleşme süresi içine ilave edilir.

ÖNEMLİ NOTLAR Kiralanan aracın kazaya uğraması veya çalınması durumunda aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıplarıda içermek üzere kiracıdan tahsil edilir.